bytová - správa.cz, s.r.o.
Správa nemovitostí brno
... zastřešení služeb vaší nemovitosti

Přihlášení do správy

Pokud kdekoliv naše společnost vede správu nemovitosti, bytové jednotky nebo nájemního domu, můžete se zde přihlásit do účtu vaší jednotky.

Administrativní služby

Administrativní činnosti

Účetní a ekonomické služby

Technické služby

Administrativní služby

Administrativními službami rozumíme profesionální vedení evidence nemovitostí  a  jednotlivých prostor, včetně zpracování a archivace všech potřebných dat. Pro kompletní zpracování a vedení všech dat pracujeme s profesionálním programem SWAN software.

Každý dům v naší správě je přidělen konkrétnímu administrátorovi, který komunikuje s výborem i jednotlivými členy SVJ a řeší administrativní agendu.

1. Pasportizace

a) Vedení pasportu domu, a to v rozsahu:

b) Vedení evidence vlastníků

2. Agenda předpisu nákladů na správu domu a služeb

V předpisu nákladů na správu domu a služeb budou zahrnuty ekonomicky oprávněné náklady na dům.

a) Úhrady určené na náklady na údržbu a opravy, prováděné ve stanovené výši, budou používány především k zajištění:

b) Stanovení výše záloh na služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor (jednotek) a společných částí domu. Službami spojenými s užíváním bytů, nebytových prostor a společných částí domu jsou zejména:

c) Vybírání předepsaných úhrad na náklady na správu domu a záloh na služby,

d) Vedení agendy předpisu všech spravovaných prostor.

e) Vedení agendy plateb na náklady na správu domu (včetně fondu oprav) a záloh na služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor.

f) Zajištění vyúčtování záloh na služby v souladu s příslušnými předpisy, vrácení případných přeplatků a vybírání nedoplatků z vyúčtování.

×

Administrativní činnosti

×

Účetní a ekonomické služby

×

Technické služby

Pod technickou správu spadá veškerá běžná i plánovaná údržba nemovitostí, plánované opravy, výměny technologií, zajištění všech řemeslnických činností, úklidu stejně tak i provoz kotelen aj.

Každý dům v naší správě má přidělen svého technika, který zabezpečuje technický provoz a chod domu. 

×

O společnosti

Bytová-správa.cz, s.r.o. je společnost specializovaná na správu bytových domů, nájemních domů a komerčních nemovitostí. V oblasti správy nemovitostí profesionálně působíme od roku 2007 a za dobu našeho působení na trhu máme vytvořený silný tým profesionálů ve všech oblastech, které správa nemovitostí zahrnuje.

Vize

Naší vizí je nadále znásobovat objem spravovaných nemovitostí. Díky našim zkušenostem a vytvořené struktuře společnosti máme dostatečnou kapacitu pro správu dalších nemovitostí. S rostoucí kapacitou spravovaných nemovitostí také rostou i naše zkušenosti a kvalita poskytovaných služeb a jsme tak schopni lépe reagovat na požadavky našich klientů.

Struktura společnosti

Struktura společnosti je rozdělena podle jednotlivých činností, které jsou v rámci komplexní správy vykonávány. Na jednotlivých úsecích pracují profesionálové pro danou oblast. Důležitá je komunikace mezi jednotlivými činnostmi správy, které se vzájemně doplňují. Proto všechny tyto činnosti vykonáváme sami v rámci jedné společnosti a žádné údaje a data nezpracováváme externě.

Vývoj spravovaných jednotek

cz

Reference

Mezi 60 domů, ve kterých spravujeme Sdružení vlastníků bytových jednotek nebo Bytová družstva patří například tyto bytové domy a bytové komplexy:

Bytové komplexy
Leskava - 296 jednotek
Modřice - 172 jednotek
Panorama - 88 jednotek
Sochorova - 132 jednotek
Bytové domy
Grohova - 22 jednotek
Cihlářská - 44 jednotek
Oblá - 48 jednotek
Tábor - 11 jednotek
Z více než 30 nájemních domů a komerční nemovitosti v Brně a Praze vybíráme
Jakubské nám.
Kabátníkova
Šumavská
Buděčská

Kontakty

bytová-správa.cz s.r.o.
Koliště 13
602 00 Brno

GSM: +420 724 369 682
Tel: +420 541 320 120
Email: info@bytova-sprava.cz

Identifikační číslo: 27750558
Společnost bytová-správa.cz s.r.o. je zápsána v OR u KS v Brně pod značkou C 56546.

Management

Jiří Sedlák

jednatel společnosti

sedlak@bytova-sprava.cz

Sabina Dobešová

manager správy nemovitostí

dobesova@bytova-sprava.cz
Mobil: +420 604 354 620
Pevná linka: +420 541 320 120

Administrativní oddelění

Technické oddělení

Účetní oddělení

Právní oddělení

Žádost o nabídku správy

Zapni si JavaScript, abys neviděl tyto kontroly. Kolik je deset|plus|dva?